Can ho Wilton Tower (6771))
Can ho Wilton Tower (67716)
Can ho Wilton Tower (67717)
Can ho Wilton Tower (5)
Can ho Wilton Tower (67715)
Can ho Wilton Tower (67714)
Can ho Wilton Tower (67713)
Can ho Wilton Tower (67721)
Can ho Wilton Tower (6771))

2 Phòng Ngủ – Nhà Trống – Tầng 19 – 68,13m2

2,850,000,000